Reïncarnatie Therapie

Wanneer we verder teruggaan in de tijd tot in vorige levens, wordt de naam reïncarnatietherapie gebruikt. Het gaat er daarbij niet om of je in reïncarnatie gelooft. Het beeld wat bij jou naar boven komt, is datgene wat kan helpen met het oplossen van het probleem. Belangrijk is wel om dat wat er komt serieus te nemen en na ermee gewerkt te hebben, terug te plaatsen in het hier en nu zodat het je verder helpt in deze realiteit.

We gaan uit van de problemen waar je nu tegenaan loopt en werken eraan deze op te lossen. Hierdoor ontstaat er meer stevigheid en basis in het Hier en Nu.