Life Between Lives Therapy

Life Between Lives Therapy  = Spirituele regressie Een ontmoeting in het tussenbestaan met je eigen ziel.                                                                                        Het verandert jou en de manier waarop je in de wereld staat.  Meer nog dan ieder andere methode geeft spirituele regressie je de mogelijkheid van een kwantumsprong in je bewustzijn. Het laat je ten diepste jouw verbondenheid met het Geheel ervaren. Deze vormen van therapie zijn gericht op het zelf inzicht krijgen in het eigen proces en het zelfhelend vermogen.

Als therapeut begeleid ik dit proces en hou de verbinding, de lijn vast. Het gaat hierbij om een werkelijke oplossing van het probleem en de oorzaak ervan. Dus niet om symptoombestrijding.

Herken je deze vragen?

  • Waarom ben ik hier op Aarde, op deze plek en in deze situatie?
  • Waarom heb ik dit specifieke lichaam?
  • Is er angst voor de dood?
  • Is er leven na de dood?
  • Is de dood het einde van ons eigen ik?
  • Welke reis maakt de menselijke ziel na het sterven?
  • Hoe krijg ik inzicht in patronen en verstrikkingen?
  • Wat kan ik leren uit vorige levens?

In de laatste jaren hebben we ruimschoots kunnen horen over bijna-dood ervaringen. Mensen vertellen hierbij over het zien van een lange tunnel met helder licht, waarna er ontmoetingen zijn met andere zielen.

 

Spirituele Regressie of Integratie

Life Between LivesTM therapie wordt ook wel Spirituele Regressie therapie of Spirituele integratie genoemd en is afgekort bekend als LBL. In het Nederlands Leven Tussen Levens, maar we gebruiken de originele term van Michael Newton. Bij LBL werken we in het bestaan tussen de levens in, er vindt een ontmoeting plaats met je eigen Ziel en met de zielenwereld.

Het besef van je onsterfelijke identiteit geeft je een completer beeld van wie jij bent.

Dit geeft een diep innerlijk ervaren van jouw verbondenheid met het Grote Geheel. Je krijgt toegang tot andere gebieden, informatie die diepe inzichten geeft en de manier waarop je in het leven staat verandert. Het gevolg is: meer zingeving in leven. Het heeft alles te maken met heel worden, waarbij je begint met het helen van jezelf. Vertrouwen is hierbij steeds een basis, en ervaren dat we een deel zijn van de cirkel.

Voorbereiding

Om een LBL sessie te kunnen ondergaan, is het belangrijk voldoende inzicht te hebben in het eigen proces, dat betekent dat je aan jezelf hebt gewerkt. Wanneer je geen ervaring hebt met hypnose of reïncarnatie therapie, is het als voorbereiding nodig dit eerst te ondergaan. Door dit voorwerk eerst te doen krijgen we inzicht in hoe je reageert op hypno- en regressie technieken. Dit is de basis die nodig is voor een langere en diepere LBL sessie. 

De tijd

De tijd die we nodig hebben voor een volledige LBL sessie ligt tussen de 3 en 4 uur. Deze tijd is nodig om voldoende informatie te verkrijgen, goed te kunnen afronden en terug te komen in het hier en nu. Het is hierbij belangrijk je te realiseren dat tijdens deze sessie het tijdsbesef verandert. Dit staat los van de tijd die we nodig hebben voor het voorbereidende werk van intake met hypno- en regressie sessie wat ongeveer 2 uur in beslag neemt.

 

Fantasie of Werkelijkheid

We hebben verschillende bewustzijnslagen, ook al zijn we ons dat vaak niet bewust.

Normaalgesproken zijn we in ons dagbewustzijn. Het is goed je te realiseren dat onze herinneringen – inclusief onze vorige levens – opgeslagen zijn in ons onderbewuste.

Het onderbewuste is een deel dat niet zomaar vrij toegankelijk is. Het bestuurt onze hartslag, ademhaling en zintuigen. Hypnotherapie kunnen we gebruiken als sleutel om de vaak waardevolle herinneringen naar boven te halen.

De beelden die je krijgt kunnen archetypische beelden zijn, uit een verhaal, een film of boek. Het is van belang dat we deze beelden serieus nemen, ze kunnen ons helpen in dit proces. Het is goed om je te realiseren dat deze beelden, herinneringen en ervaringen komen uit het meest krachtige deel van je geheugen.

De diepte van de trance wordt in dit proces professioneel door ons als therapeut begeleid.

Michael Newton

Deze vorm van Spirituele Regressie is een bijzondere ontwikkeling binnen de regressie-, reïncarnatie- en hypnotherapie.

Deze methode komt uit de V.S. en is ontwikkeld door Michael Newton. Hij heeft meer dan 30 jaar onderzoek gedaan onder ruim 7000 cliënten naar hun zielservaringen in de periode tussen de fysieke incarnaties. De informatie die uit alle regressies naar voren komt vertoont veel overeenkomsten, ongeacht verschillen in achtergrond, religieuze overtuigingen, cultuur of ras.

De verdienste van Michael Newton is dat hij opnieuw een brug heeft weten te slaan van het aardse niveau naar het zielenniveau in deze tijd. Hiermee is het ervaren van deze dimensie binnen ieders bereik gekomen.

Bijna Dood Ervaringen

In de laatste jaren hebben we ruimschoots kunnen horen over bijna-dood ervaringen. Een bijna-doodervaring is altijd in het zielenplan opgenomen en heeft niets met sterven te maken. In tegendeel, het heeft alles met ontwaken te maken, met het verruimen van je blik.

De meeste mensen veranderen na zo’n ervaring. Niemand keert ‘toevallig’ terug na een BDE. De voortgang van het leven is dus al voorzien.

Belangrijk is proberen erachter te komen wat je sterke kanten zijn en langzaam maar zeker inzien wat je ware levensopdracht is. Het zou kunnen dat voor sommigen de opdracht is om het licht, de liefde en vrede die ze ervaren hebben tijdens de BDE dichter bij anderen te brengen.

BDE zijn alleen te verklaren als je ervan uitgaat, dat het bewustzijn zich buiten de hersenen bevindt.